FRIENDSHIP 3

K projektu Friendship 3 jsem se dostal jako zaměstnanec firmy IVANOV AIRCRAFT

Podnětem k zahájení výroby prototypu byl požadavek zahraničního zákazníka.

Našim úkolem bylo vytvoření dvoumístného letounu, vycházejícího z tvarové podoby známého motorového větroně Furnier RF-4.

 FRIENDSHIP 3

K projektu Friendship 3 jsem se dostal jako zaměstnanec firmy IVANOV AIRCRAFT

Podnětem k zahájení výroby prototypu byl požadavek zahraničního zákazníka.

Našim úkolem bylo vytvoření dvoumístného letounu, vycházejícího z tvarové podoby známého motorového větroně Furnier RF-4.

POČÁTEK STAVBY:

Získávání podkladů, studie a koncepty návrhů řešení

Představa zákazníka

PŘEDBĚŽNÝ NÁVRH:

Vyhotovení prvních skic

Sklon při startu-výška motoru


Varianty tvaru křídla

 

PROTOTYP KABINY:

Před zahájením realizace bylo nutné odzkoušet ergonomii, tedy přibližné pozice řídících prvků.

Ovládání musí být funkční ale pohodlné a intuitivně dosažitelné.

S tím souvisí odzkoušení pozice a tvaru sedačky.

Bočnice a příčky z MDF dle šablon


Duralové komponenty (hmotnost)


Varianta ovládání funkčních ploch

RUČNĚ KRESLENÉ A MĚŘENÉ PODKLADY PRO KRESLENÍ:

Současně probíhá záznam vyrobených komponentů pro pozdější dokumentaci v počítačové podobě. 

Z výkresů se vytvoří kompletní kniha – výkresová dokumentace.

VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE:

 Po ověření vzdáleností jednotlivých komponentů, následuje zdokumentování a záznam do výrobního dokumentu.

Vzniká tak první oficiální podklad s jednotlivými výkresy.

VÝCHOZÍ 2D VÝKRES:

PRVNÍ 3D MODEL:

Dalším krokem je modelace z původního 2D návrhu tak, abychom dostali prostorový model v měřítku 1:1. Model napomáhá naší představivosti zjistit, jak bude vypadat konečný výsledek. Výhodou je vizualizace vzájemných pozic a tvarů částí kontrukce. Takovéto porovnávání může pomoci k případnému odhalení kolizí funkčních dílů dříve, než jsou vyrobeny – tzn. snížení zmetkovitosti vlivem neodhadnutých chyb. Proto volíme cestu 3D modelu před zahájením samotné výroby jednotlivých komponentů.

TVORBA MODELU LETOUNU:

Kreslení pokračuje do konečné podoby. Paralelně probíhá manuální výroba již navržených součástí.

VÝROBA:

Drak křídel klasické konstrukce. Překližková žebra, smrkové podélníky. Nosník tohoto křídla byl však zvolen z moderních kompozitních materiálů a to pro jejich vlastnosti vysoké pevnosti, nízké hmotnosti a dobré vyrobitelnosti.

3D MODEL ZÁVĚR:

Vy-renderovaný model.

223

224

226

VÝROBEK Friendship F3:

Pohled na skutečný a funkční stroj je odměnou pro každého. Několik fotek  jeho krátkého působení na Aeroklubovém letišti Jaroměř (LKJA) http://www.lkja.cz/ Po záletu a odzkoušení putoval F3 ke svému majiteli do Francie.