Nenormalizované ozubené kolo 

Výroba kola atypických rozměrů se neobešla bez přesné modelace a také výroby zkušebního kola z PVC 10mm.

 

Umístění kola a válečky na protikole: 

 

Odměřování opotřebeného kola a tvorba geometrie:

Ozubené kolo, které mělo být jedinou předlohou, bylo dosti opotřebené. Při bližším doměřování, byla zjištěna odlišná rozteč mezi válečky a také nesouhlasný tvar zubů. Tyto skutečnosti byly na první pohled patrné na opotřebení kola a vyhlazení dosedacích ploch zubů. 

 

Ozubené kolo z ušlechtilé oceli: