Š 328 ŠMOLÍK – polo-maketa historického dvouplošníku 

Dle zaslaných podkladů byl  sestrojen 3D model. Podle modelu byly vykresleny jednotlivé přepážky. V přepážkách bylo vykresleno podélné páskování nosníků a tyto i se zářezy následně vyfrézovány.

 

PODKLADY:
TVORBA:
VLOŽENÍ PŘEPÁŽEK:
VÝSLEDEK – PŘEPÁŽKY A .DXF :

Výsledkem jsou přesné přepážky v 2D, které mohou být  v konečné fázi vytisknuty pro další práci, nebo vyexportovány přímo do souboru pro CNC frézku.